Welcome to Our Website

Guide: Radonmätning hemma

Radon, en potentiellt farlig gas, kan smyga sig in i ditt hem utan att du märker det. För att säkerställa en trygg och hälsosam boendemiljö är det viktigt att förstå hur man genomför radonmätning och varför det är så viktigt.

Varför mäta radon?

Radonmätning är det enda effektiva sättet att upptäcka om din bostad har för höga radonhalter. Målet är att fastställa om radonhalten överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m3. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer, direkt efter rökning.

När och hur ska du mäta radon?

För pålitligt resultat och ett årsmedelvärde rekommenderas en långtidsmätning under eldningssäsongen, från oktober till april, med en mätperiod på minst två månader. Om du bara vill ha en indikation kan korttidsmätning vara ett alternativ.

 • Beställ radonmätare:
  • Du kan enkelt beställa radondosor från ett ackrediterat laboratorium.
 • Placera ut dosorna:
  • Följ noga de medföljande anvisningarna för att korrekt placera radondosorna.
 • Skicka tillbaka dosorna:
  • Efter mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna för analys.
 • Få resultat:
  • Inom ungefär en vecka får du en mätrapport som klart och tydligt visar om din radonhalt är förhöjd eller inom säkra gränser.

Kostnader för radonmätning:

En radonmätning i hus eller villa har vanligtvis en kostnad på 280 kronor per dosa inklusive moms för långtidsmätning. Korttidsmätning kostar 340 kronor per dosa inklusive moms.

Varför och när ska du mäta radon?

Om det har gått mer än tio år sedan din senaste mätning, efter renoveringar, vid köp eller försäljning av bostad, byte av ventilationssystem eller om du misstänker att radon kan finnas, bör du överväga en ny mätning.

Genom att följa denna guide och regelbundet genomföra radonmätningar kan du tryggt säkerställa att din boendemiljö förblir säker och att risken för hälsoproblem relaterade till radon minimeras. Skydda dig och din familj genom att beställa din radonmätning redan idag!