Welcome to Our Website

Har du blåbetong i ditt hus?

Blåbetong, även känt som blå lättbetong, är ett byggmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Materialet var enkel att använda och bygga med och blev därmed väldigt populärt. På grund av sin popularitet byggdes många hus (både enfamiljshus och flerfamiljshus) med blåbetong under den här tiden. Så, om ditt hus byggdes mellan 1929 och 1975, finns det en möjlighet att det innehåller detta byggmaterial. Men det är viktigt att påpeka att det inte nödvändigtvis innebär någon hälsorisk.

 

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i inomhusluften, höga halter av den kan vara skadligt för hälsan. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar radon till cirka 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. De städer som har flest byggnader med blåbetong är Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping.

 

Det enda sättet att avgöra om det finns höga halter av radon i en bostad är genom en radonmätning. En sådan mätning mäter halten av radon i luften i bostaden och jämför den med gränsvärdet på 200 Bq/m³. Blåbetong kan orsaka mycket höga halter av radon, upp till 1000 Bq/m³. För att få tillförlitliga resultat rekommenderas att radonmätningen görs under eldningssäsongen från oktober till april, med en mätperiod på minst två månader (långtidsmätning).

Om radon mätning visar höga halter av radon, kan nästa steg vara att utföra en gammamätning för att avgöra om det är på grund av blåbetong. Gammamätning är en effektiv metod eftersom man får resultaten direkt. Gammastrålningen mäts med hjälp av en gammamätare som hålls mot väggen, den radioaktiva betongen ger ifrån sig gammastrålning och resultatet får man direkt. Om du redan misstänker att ditt hus innehåller blåbetong (särskilt om det byggdes mellan 1929 och 1975), kan du gå rakt på sak och mäta gammastrålningen direkt utan att utföra en radonmätning. Det vanligaste sättet att hantera höga radonhalter är att förbättra ventilationen i bostaden.

Våra mätpaket gör det möjligt för dig att själv utföra långtidsmätning på ett enkelt och billigt sätt. Mätningen ger dig ett pålitligt årsmedelvärde. Beställ radonmätning här!

Relaterad information
Radonmätning i Tyskland – 
Radonmessen Deutschland

Posted in: Hem